Formularz wizowy

1.
w przypadku posiadania w przeszłości obywatelstwa ZSRR lub Rosji prosimy wskazać kiedy i w związku z czym zostało ono utracone
2.
zgodnie z paszportem
3.
zgodnie z paszportem
4.
W formacie dzień.miesiąc.rok
5.
6.
7.
W formacie dzień.miesiąc.rok
8.
W formacie dzień.miesiąc.rok
9.
10.
11.
W formacie dzień.miesiąc.rok
12.
W formacie dzień.miesiąc.rok
13.
14.
W formacie dzień.miesiąc.rok
15.
W formacie dzień.miesiąc.rok
16.
w przypadku wyjazdu turystycznego prosimy o podanie nazwy oraz numeru indeksowego przyjmującej firmy turystycznej, w przypadku wyjazdu w celu biznesowym prosimy o podanie nazwy pzryjmującej organizacji lub firmy oraz miasta, w przypadku wyjazdu w celu prywatnym prosimy o podanie nazwiska, imienia oraz adresu zamieszkania osoby zapraszającej
17.
18.
Nazwisko, imię, data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), adres prywatny
19.
przed małżeństwem, pseudonimy, godność kościelna, i t.d.
20.
21.
w przypadku urodzenia w Rosji prosimy podać kiedy i do jakiego państwa Pan/Pani wyemigrował (a)
22.
nazwa, adres, telefon, e-mail
23.
nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania
24.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2010 ntbiuro.pl     Współpraca: wizy do rosji